Asiakkaat ohjautuvat alla oleviin eri toimenpiteisiin ensisijaisesti TE-toimiston kautta.


Työkokeilu

Työnhakija voi osallistua yhdistyksessä työkokeiluun. Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja
ammatinvalinnalle sekä tukea paluuta työmarkkinoille. Työkokeilun kesto samalla työnantajalla on enintään 6 kuukautta.

Yhdistys tarjoaa työkokeilua seuraavissa ammateissa:
  • myyjä
  • korjausompelija
  • siivooja
  • huoltomies
  • autonkuljettaja
  • varastotyöntekijä

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuen tavoitteena on lisätä työnhakijoiden yhdenvertaisuutta ja vähentää rakennetyöttömyyttä edistämällä pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä. Tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston tai vamman/sairauden perusteella.


Kuntouttava työtoiminta

Yhdistys tarjoaa työttömille työnhakijoille myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet
työttömänä jo pidempään.