Asiakkaat ohjautuvat alla oleviin eri toimenpiteisiin ensisijaisesti TE-toimiston kautta.


Työkokeilu

Työnhakija voi osallistua yhdistyksessä työkokeiluun. Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle sekä tukea paluuta työmarkkinoille. Työkokeilun kesto samalla työnantajalla on enintään 6 kuukautta.

Yhdistys tarjoaa työkokeilua seuraavissa ammateissa:

myyjä
korjausompelija
siivooja
maalari
penkkipuuseppä
konepuuseppä
verhoilija
huoltomies
autonkuljettaja
varastotyöntekijä
kutoja
pienkonekorjaaja

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuen tavoitteena on lisätä työnhakijoiden yhdenvertaisuutta ja vähentää rakennetyöttömyyttä edistämällä pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisen työllistymistä. Tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan työttömyyden keston tai vamman/sairauden perusteella.


Kuntouttava työtoiminta

Yhdistys tarjoaa työttömille työnhakijoille myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömänä jo pidempään.