Salon alueen Työttömät ry:n tietosuojaseloste

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään yksityisyyttä vaarantamatta. Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, mitä tietoja Salon alueen Työttömät ry kerää ja mitä tarkoitusta varten, kuka tietoja käsittelee, mihin henkilötietoja
luovutetaan ja mitkä ovat sinun oikeutesi.

Rekisterinpitäjä

Salon alueen Työttömät ry, Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo

Tietosuojavastaava

Janet Virtanen, lakimies, janet.virtanen@ebaana.net

Rekisterin nimi

Salon alueen Työttömät ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedot kerätään ja käsitellään jäsenyyden perustamiseksi, jäsenmaksun kantamiseksi ja
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen ja jäsenen jäsensuhteeseen. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuutemme. Tällöin perusteena on lakisääteinen velvoite.

Salon alueen työttömät ry:n jäsenrekisterin tietoja käytetään:

  • jäsenviestintään
  • tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja voidaan käsitellä yksin tai rekisterinpitäjän muiden rekisterien sisältämien tietojen kanssa.

Jäsenrekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat:

  • jäsenen etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (osoite, sähköposti)
  • jäsenmaksua koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity henkilö (jäsen) antaa itse tiedot liittyessään yhdistyksen jäseneksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia jäseniin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa. Tietokannat ja muut tietovarastot, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Salon alueen Työttömät ry:n toiminnanjohtajalla, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tapauksissa yhteyshenkilönä on rekisterinpitäjän tietosuojavastaava.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisterissä. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus tai ajokortti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisteröidyn tulee esittää oikaisupyyntö kirjallisesti ja todistaa henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa sähköisesti siirrettävässä muodossa. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Salon alueen Työttömät ry pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta. Viimeisin versio on aina saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.sat-ry.com.