neuvonta muissa oikeudellisissa asioissa

Tarjoamme maksutonta oikeudellista neuvontaa seuraavissa asioissa:

  • avioehtosopimus
  • edunvalvontavaltuutus
  • testamentti
  • lahjakirja
  • velkakirja
  • perukirja

Lakineuvonnassa ei laadita asiakirjoja.