JANET VIRTANEN

toiminnanjohtaja

OTM, lakimies

janet.virtanen@ebaana.net

puh. 0400 631 426

Twitter: @JanetVirtanen

SUSAN KÖNÖNEN

puheenjohtaja

sosionomiMIIKA FORSBERG

varapuheenjohtaja

insinööri